Organisatie

De Kap is een stichting voor informele zorg. Zij staat letterlijk en figuurlijk midden in de Apeldoornse samenleving. Vanuit de mooie locatie in het centrum van Apeldoorn, biedt de Kap hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk. De Kap faciliteert en ondersteunt en gaat uit van de eigen kracht van de mens. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers. De Kap kent een nauwe samenwerking met gemeente en andere organisaties. Binnen deze netwerken wordt kennis en deskundigheid op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorgerbeleid beschikbaargesteld en gedeeld.

 

Bestuur

Als stichting heeft de Kap een beleidsvormend bestuur. Het bestuur stelt het algemeen beleid vast en ziet toe op de uitvoering hiervan. De bestuursleden hebben daarnaast ook een vertegenwoordigende taak. Zij brengen de opvattingen vanuit de samenleving in de organisatie en representeren de organisatie in de Apeldoornse maatschappij.

 

Directeur

De directeur heeft de dagelijkse leiding, hij/zij:

  • geeft sturing aan de organisatie
  • vertegenwoordigt het bestuur
  • verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en
  • geeft leiding aan een team van medewerkers

 

Medewerkers

Coördinatoren en consulenten bieden direct of indirect begeleiding en ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Stafmedewerkers zorgen voor ondersteuning van de organisatie.