ANBI

De Kap is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u onze ANBI gegevens.

 

Naam: De Kap
Naam statutair: Stichting de Kap, ondersteuning van informele zorg
RSIN: 002845544
Adres:

Regentesselaan 2-B

7316 AC APELDOORN

   
Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan inwoners van de gemeente Apeldoorn die zorg en ondersteuning in de thuissituatie nodig hebben en daarvoor onvoldoende of geen beroep kunnen doen op de formele zorg of het sociale netwerk.
Beleidsplan: Download hier het "Strategisch beleid 2013-2018"
   
Bestuur: Dhr. H. Waagmeester (voorzitter)
  Mw. D. Hubert (secretaris)
  Dhr. W. Mulder (penningmeester)
  Dhr. G. van Dijken
  Mw. N. van Tol
   
Beloning bestuur: Leden van het  bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
   
Directeur: Mw. L. Maat
Beloning directeur en personeel: Directeur en personeel ontvangen salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
   
Directieverslag en jaarrekening: Download hier de laatst beschikbare versie.
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016