Actueel

Naast de al bestaande mogelijkheden voor mantelzorgers om gezamenlijk te wandelen is er nu ook de mogelijkheid om op iedere 1ste maandagavond van de maand te wandelen met Jannie Overeem en/of Bianca Zwolsman (medewerkers Stedelijk knooppunt Mantelzorg) in Kroondomeinen Het Loo.
De wandeling, zo'n 5 tot 7 Km, is voor mantelzorgers die lekker willen doorstappen en het hoofd leeg willen maken.
Tijdens de eerste keer kunnen eventuele wijzigingen besproken worden.

Vertrek is om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Wieselseweg. (Zie de agenda voor de uitgebreide routebeschrijving)
Aanmelden is niet nodig en er wordt niet gewacht!

Heeft u een vrijwilliger nodig die bij degene die u verzorgd kan blijven? Vraag dit dan tijdig aan zodat we de tijd hebben om deze te zoeken.
Voor vragen kunt u terecht bij Jannie Overeem.

Start: 1 juli a.s. Gaat u mee?


 

Woensdag 15 mei kunt u naar de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’. In deze voorstelling maakt u op indringende wijze kennis met drie verschillende mantelzorgers: een jonge mantelzorger, een werkende mantelzorger en een oudere mantelzorger. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van mantelzorgers. Aansluitend is er de Tafel van 10: een discussiebijeenkomst waarin politici in gesprek gaan met sleutelfiguren uit maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven.

Kijk voor alle informatie hier.


 

petitieMZMagazine Margriet en MantelzorgNL  (voorheen Mezzo) pleiten ervoor dat mantelzorgers tenminste één week per jaar mantelzorgvrij kunnen zijn – en dat zonder regelgedoe. Daarom roepen Margriet en MantelzorgNL iedereen op om de petitie te ondertekenen op: www.margriet.nl/mantelzorgpetitie

Er zijn in Nederland 4,4 miljoen mantelzorgers. Een deel van deze mantelzorgers geeft aan zich overbelast te voelen. Het regelen van vervanging, zodat ze weer even op adem kunnen komen, blijkt vaak heel moeilijk te realiseren. Omdat voor mantelzorgers onduidelijk is waar ze terechtkunnen en vervangende zorg ook nog eens weinig beschikbaar is. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dit moet anders, vinden Margriet en MantelzorgNL. Mantelzorgers verdienen een weekje vakantie zonder zorgen en gedoe. Dat verdienen ze dubbel en dwars.

We willen dat elke mantelzorger die een week mantelzorgvrij wil zijn, dit bij één aanspreekpunt op een eenvoudige manier kan regelen. Wij willen dat de mantelzorger zich niet druk hoeft te maken wie het achter de schermen regelt - gemeente of zorgverzekeraar - maar zorgeloos een weekje vrij van taken kan zijn. Wanneer een mantelzorger zich meldt, verwachten we iemand die meedenkt en het mogelijk maakt, in plaats van een af- of verwijzing.
Teken dus deze petitie! Ga naar www.margriet.nl/mantelzorgpetitie


 

Uit de nieuwsbrief van de wijkverpleegkundigen S1

Het Wmo-loket kan een indicatie afgeven voor huishoudelijke hulp voor maaltijdbegeleiding. Met een aantal zorgorganisaties in Apeldoorn zijn hier afspraken over gemaakt. Het Wmo-loket geeft een indicatie door aan Thuiszorg Gezellig. Thuiszorg Gezellig coördineert de Wmo-indicaties rondom maaltijden en zal met een eventuele zorgverlener die al bij de inwoner komt afstemmen hoe en door wie de ondersteuning ingezet kan worden. Zorgassist, Thuiszorg Beers, PGVZ, AtHomeFirst en Klein Geluk hebben aangegeven ondersteuning in te kunnen zetten en zullen dat zoveel mogelijk combineren bij de inwoners waar zij al zorg verlenen.

Kijk voor meer informatie hier.


 

Bent u mantelzorger voor uw partner en wilt u samen een weekendje genieten? Kijk dan eens naar het arrangement van Herberg Welgelegen.
Herberg Welgelegen in Valkenburg (ZH) biedt u een weekend met tijd en aandacht voor u en elkaar.
Lees meer