Actueel

In oktober 2019 wil wethouder Nathan Stukker graag in gesprek met mantelzorgers uit Apeldoorn. We zullen zelf wat mantelzorgers benaderen maar mocht u belangstelling hebben dan horen wij dat graag. We proberen een divers gezelschap van mantelzorgers samen te stellen wat betreft leeftijd, zorgsituatie en ziektebeeld.

Heeft u belangstelling? Dan kunt u dit melden bij Andrea Dusink.


 

Inmiddels is de eerste wandelavond voor mantelzorgers geweest. En wat was het mooi in de Kroondomeinen. Het zou erg leuk zijn als u ook komt! Aanmelden is niet verplicht maar voor de eerste keer wel handig. Zo weten we dat u komt en kunnen we u een eventuele wijziging van locatie doorgeven.

De eerstvolgende wandelavond is 5 augustus a.s. om 19.00. (zie ook de agenda)

Mocht u ’s avonds onvoldoende energie hebben? Dan bent u op de maandag- of woensdagochtend van harte welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij Bianca Zwolsman 06 360 032 86.

 


 

jmz rolstoelVan 3 t/m 9 juni is de eerste officiële landelijke “Week van de jonge mantelzorger”!
In deze week wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers, o.a. met regionale campagnes, activiteiten voor jonge mantelzorgers en bijeenkomsten voor professionals.

Kick-off

De landelijke Kick-off voor deze week vindt op 3 juni plaats in Apeldoorn met medewerking van staatssecretaris Blokhuis. Tijdens deze bijeenkomst komen vooral de jonge mantelzorgers zelf aan het woord om hun ervaringen te delen en hun wensen aan de overheid bekend te maken.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 23 jaar die thuis opgroeien met zorg omdat een gezinslid een chronische ziekte, verslaving, beperking of psychische problemen heeft. Zij zorgen voor iemand, maken zich zorgen om iemand en soms staat dit een gezonde ontwikkeling in de weg. (Zie ook 'over jonge mantelzorgers')

Regionaal

In Gelderland hebben het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg  Apeldoorn, het Steunpunt mantelzorg Arnhem en de regio Oost-Gelderland de handen ineen geslagen door in deze week de gelegenheid te bieden aan scholen en beroepskrachten die werken in welzijn en zorg gratis het theaterstuk Roos Radeloos te komen zien. Deze voorstelling is met input van jonge mantelzorgers tot stand gekomen in opdracht van de Kap in Apeldoorn. De reacties van scholen en organisaties op dit stuk zijn onverdeeld positief. Men vindt het altijd indrukwekkend, maar soms ook grappig. Het opent de ogen voor de impact die jong zorgen kan hebben op het leven van een jongere. En dat was nu juist de bedoeling!

In Apeldoorn is de voorstelling Roos Radeloos op 5 juni a.s. in de KSG aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42
Aanvang 16.00 uur. 
Voor informatie  en/of aanmelden voor de voorstelling kunt u contact opnemen met Tineke Vollebregt.

Lokaal

Ook lokaal zijn er diverse activiteien voor jonge mantelzorgers. Zo is er een Fundag op 8 juni voor kinderen van 8 tot 13 jaar en worden er in de week van de jonge mantelzorger kaarten voor de Apenheul verloot onder jonge mantelzorgers.
Daarnaast is er van 21 tot 23 juni een ontmoetingsweekend voor jonge mantelzorgers vanaf 13 jaar.


 

Naast de al bestaande mogelijkheden voor mantelzorgers om gezamenlijk te wandelen is er nu ook de mogelijkheid om op iedere 1ste maandagavond van de maand te wandelen met Jannie Overeem en/of Bianca Zwolsman (medewerkers Stedelijk knooppunt Mantelzorg) in Kroondomeinen Het Loo.
De wandeling, zo'n 5 tot 7 Km, is voor mantelzorgers die lekker willen doorstappen en het hoofd leeg willen maken.
Tijdens de eerste keer kunnen eventuele wijzigingen besproken worden.

Vertrek is om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Wieselseweg. (Zie de agenda voor de uitgebreide routebeschrijving)
Aanmelden is niet nodig en er wordt niet gewacht!

Heeft u een vrijwilliger nodig die bij degene die u verzorgd kan blijven? Vraag dit dan tijdig aan zodat we de tijd hebben om deze te zoeken.
Voor vragen kunt u terecht bij Jannie Overeem.

Start: 1 juli a.s. Gaat u mee?


 

Woensdag 15 mei kunt u naar de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’. In deze voorstelling maakt u op indringende wijze kennis met drie verschillende mantelzorgers: een jonge mantelzorger, een werkende mantelzorger en een oudere mantelzorger. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van mantelzorgers. Aansluitend is er de Tafel van 10: een discussiebijeenkomst waarin politici in gesprek gaan met sleutelfiguren uit maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven.

Kijk voor alle informatie hier.