Actueel

jmz rolstoelVan 3 t/m 9 juni is de eerste officiële landelijke “Week van de jonge mantelzorger”!
In deze week wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers, o.a. met regionale campagnes, activiteiten voor jonge mantelzorgers en bijeenkomsten voor professionals.

Kick-off

De landelijke Kick-off voor deze week vindt op 3 juni plaats in Apeldoorn met medewerking van staatssecretaris Blokhuis. Tijdens deze bijeenkomst komen vooral de jonge mantelzorgers zelf aan het woord om hun ervaringen te delen en hun wensen aan de overheid bekend te maken.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 23 jaar die thuis opgroeien met zorg omdat een gezinslid een chronische ziekte, verslaving, beperking of psychische problemen heeft. Zij zorgen voor iemand, maken zich zorgen om iemand en soms staat dit een gezonde ontwikkeling in de weg. (Zie ook 'over jonge mantelzorgers')

Regionaal

In Gelderland hebben het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg  Apeldoorn, het Steunpunt mantelzorg Arnhem en de regio Oost-Gelderland de handen ineen geslagen door in deze week de gelegenheid te bieden aan scholen en beroepskrachten die werken in welzijn en zorg gratis het theaterstuk Roos Radeloos te komen zien. Deze voorstelling is met input van jonge mantelzorgers tot stand gekomen in opdracht van de Kap in Apeldoorn. De reacties van scholen en organisaties op dit stuk zijn onverdeeld positief. Men vindt het altijd indrukwekkend, maar soms ook grappig. Het opent de ogen voor de impact die jong zorgen kan hebben op het leven van een jongere. En dat was nu juist de bedoeling!

In Apeldoorn is de voorstelling Roos Radeloos op 5 juni a.s. in de KSG aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42
Aanvang 16.00 uur. 
Voor informatie  en/of aanmelden voor de voorstelling kunt u contact opnemen met Tineke Vollebregt.

Lokaal

Ook lokaal zijn er diverse activiteien voor jonge mantelzorgers. Zo is er een Fundag op 8 juni voor kinderen van 8 tot 13 jaar en worden er in de week van de jonge mantelzorger kaarten voor de Apenheul verloot onder jonge mantelzorgers.
Daarnaast is er van 21 tot 23 juni een ontmoetingsweekend voor jonge mantelzorgers vanaf 13 jaar.


 

Naast de al bestaande mogelijkheden voor mantelzorgers om gezamenlijk te wandelen is er nu ook de mogelijkheid om op iedere 1ste maandagavond van de maand te wandelen met Jannie Overeem en/of Bianca Zwolsman (medewerkers Stedelijk knooppunt Mantelzorg) in Kroondomeinen Het Loo.
De wandeling, zo'n 5 tot 7 Km, is voor mantelzorgers die lekker willen doorstappen en het hoofd leeg willen maken.
Tijdens de eerste keer kunnen eventuele wijzigingen besproken worden.

Vertrek is om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Wieselseweg. (Zie de agenda voor de uitgebreide routebeschrijving)
Aanmelden is niet nodig en er wordt niet gewacht!

Heeft u een vrijwilliger nodig die bij degene die u verzorgd kan blijven? Vraag dit dan tijdig aan zodat we de tijd hebben om deze te zoeken.
Voor vragen kunt u terecht bij Jannie Overeem.

Start: 1 juli a.s. Gaat u mee?


 

Woensdag 15 mei kunt u naar de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’. In deze voorstelling maakt u op indringende wijze kennis met drie verschillende mantelzorgers: een jonge mantelzorger, een werkende mantelzorger en een oudere mantelzorger. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van mantelzorgers. Aansluitend is er de Tafel van 10: een discussiebijeenkomst waarin politici in gesprek gaan met sleutelfiguren uit maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven.

Kijk voor alle informatie hier.


 

petitieMZMagazine Margriet en MantelzorgNL  (voorheen Mezzo) pleiten ervoor dat mantelzorgers tenminste één week per jaar mantelzorgvrij kunnen zijn – en dat zonder regelgedoe. Daarom roepen Margriet en MantelzorgNL iedereen op om de petitie te ondertekenen op: www.margriet.nl/mantelzorgpetitie

Er zijn in Nederland 4,4 miljoen mantelzorgers. Een deel van deze mantelzorgers geeft aan zich overbelast te voelen. Het regelen van vervanging, zodat ze weer even op adem kunnen komen, blijkt vaak heel moeilijk te realiseren. Omdat voor mantelzorgers onduidelijk is waar ze terechtkunnen en vervangende zorg ook nog eens weinig beschikbaar is. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dit moet anders, vinden Margriet en MantelzorgNL. Mantelzorgers verdienen een weekje vakantie zonder zorgen en gedoe. Dat verdienen ze dubbel en dwars.

We willen dat elke mantelzorger die een week mantelzorgvrij wil zijn, dit bij één aanspreekpunt op een eenvoudige manier kan regelen. Wij willen dat de mantelzorger zich niet druk hoeft te maken wie het achter de schermen regelt - gemeente of zorgverzekeraar - maar zorgeloos een weekje vrij van taken kan zijn. Wanneer een mantelzorger zich meldt, verwachten we iemand die meedenkt en het mogelijk maakt, in plaats van een af- of verwijzing.
Teken dus deze petitie! Ga naar www.margriet.nl/mantelzorgpetitie


 

Uit de nieuwsbrief van de wijkverpleegkundigen S1

Het Wmo-loket kan een indicatie afgeven voor huishoudelijke hulp voor maaltijdbegeleiding. Met een aantal zorgorganisaties in Apeldoorn zijn hier afspraken over gemaakt. Het Wmo-loket geeft een indicatie door aan Thuiszorg Gezellig. Thuiszorg Gezellig coördineert de Wmo-indicaties rondom maaltijden en zal met een eventuele zorgverlener die al bij de inwoner komt afstemmen hoe en door wie de ondersteuning ingezet kan worden. Zorgassist, Thuiszorg Beers, PGVZ, AtHomeFirst en Klein Geluk hebben aangegeven ondersteuning in te kunnen zetten en zullen dat zoveel mogelijk combineren bij de inwoners waar zij al zorg verlenen.

Kijk voor meer informatie hier.