Actueel

Wilt u uw ervaringen delen over mantelzorg voor iemand in de laatste levensfase?
De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. Wij noemen dit ‘mantelzorg’. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzorg erg intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Zorgt u voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase, of heeft u dit gedaan? En wilt u graag uw ervaringen delen? Meld u dan aan voor een vraaggesprek. Thuiszorgprofessionals en vrijwilligers worden vervolgens getraind om hun ondersteuningsaanbod aan te passen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften en ervaringen van mantelzorgers. Ook willen wij inzichten uit de vraaggesprekken gebruiken om bekendheid van mantelzorg in de laatste levensfase te vergroten onder het brede publiek.

Door deel te nemen aan een vraaggesprek draagt u bij aan ons onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers die voor iemand zorgen in de laatste levensfase. Het vraaggesprek wordt uitgevoerd door de onderzoeker Femmy Bijnsdorp (VUmc), namens de projectgroep van VUmc, Mezzo, NIVEL, VPTZ, Actiz, KBO-PCOB en V&VN.

Lees hier alle informatie.


Op donderdag 16 november gaat het theaterstuk Roos Radeloos -een kijkje in het leven van een jonge mantelzorger- in première. Het stuk is geschreven door 2 Apeldoornse theatermakers met de hulp van 3 jonge mantelzorgers. Een voorstelling die meer inzicht moet geven in het leven van jonge mantelzorgers. Het stuk kan, met name door scholen, worden gebruikt om bewustwording hier over te creëren bij leerlingen en medewerkers. Het theaterstuk is onderdeel van  de lopende campagne 'heb oog en oor voor jonge mantelzorgers'. 

Werkt u binnen een organisatie die met jonge mantelzorgers in aanraking komt en heeft u interesse? Kom dan naar de première en kijk zelf of dit iets is voor uw organisatie. U bent van harte welkom! 

uitnodiging.


In 2018 starten we met zes bijeenkomsten voor mantelzorgers waarin vitaliteit centraal staat. Ook mantelzorgers willen hun leven gewoon leven. Een zorgsituatie zet die wens soms onder druk. Juist daarom is het belangrijk om zo nu en dan wat afstand te nemen van zorgtaken en stil te staan bij wat helpt om vitaliteit te ervaren. We maken hierbij gebruik van de reflectietool ‘Op weg naar vitaliteit’ van het Expertisecentrum Mantelzorg.
Om te ontdekken of dit iets voor u is, organiseren we dinsdagmiddag 21 november bij de Kap van 13.00 (inloop) – 16.00 uur een ‘proef’ bijeenkomst.
Voor meer informatie over de inhoud of om aan te melden kunt u contact opnemen met Karin Fennes.
Graag aanmelden voor 16 november!


‘Nieuw ingeschreven’ mantelzorgers informeren wij graag tijdens een informatiebijeenkomst over de diensten, producten en ondersteuningsmogelijkheden van de Kap. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

• Woensdagochtend 27 september van 9.30-11.30 uur
• Maandagavond 23 oktober 19.30-21.30 uur
• Donderdagavond 23 november van 19.30-21.30 uur

We vertellen u graag over:

• wat de mantelzorgconsulent/makelaar voor u kan betekenen als het gaat over regeltaken overnemen, het aanvragen van een PGB of het combineren van mantelzorg en werk
• ontspannende activiteiten
• bijeenkomsten, cursussen en gespreksgroepen
• activiteiten voor jonge mantelzorgers
• hoe vrijwilligers u kunnen ondersteunen

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van uw eigen situatie. En…zijn we benieuwd naar uw wensen. Wat zou u kunnen helpen?
U kunt zich aanmelden via Karin Fennes onder vermelding van de datum.


Te veel mensen met een beperking hebben te maken met een stapeling van zorgkosten. Kosten voor zorg en ondersteuning zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Onder andere woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zijn duurder geworden, terwijl veel tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. Mensen raken hierdoor in financiële problemen of zien af van noodzakelijke zorg. In de Radar-uitzending van 1 mei j.l. riep Illya Soffer, directeur van Ieder(in), mensen op hun hoge kosten voor zorg en ondersteuning te melden bij het Nationale Zorgnummer.

Groeien de zorgkosten u ook boven het hoofd? Meld dit bij het Nationale Zorgnummer