Actueel

Graag maken we u attent op een wijzing in de zorg voor mensen met langdurige psychische problematiek. In 2021 gaat dit namelijk veranderen in zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLz).
Download of lees hier de informatie van het Ministerie van VWS.

Lees meer