Actueel

In verband met de aangescherpte maatregelen omtrent het Coronavirus hanteren wij het volgende beleid:

Het kantoor van de Kap is open met een minimale fysieke bezetting. Telefonisch zijn we gewoon bereikbaar op de gebruikelijke kantooruren.
De vrijwilligers van de Kap ondersteunen (kwetsbare) mensen in de thuissituatie. 

 

Dit betekent dat:

  • bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts de vrijwilliger thuis blijft;
  • bezoek aan kwetsbare personen zoveel mogelijk zal worden beperkt;
  • bezoek eventueel omgezet wordt in regelmatig telefonisch contact (op deze wijze houden we ook onze hulpvragers in beeld);
  • deze maatregelen worden overlegd met de hulpvrager;
  • vrijwilligers die zij zich ernstig zorgen maken over de hulpvrager dit doorgeven aan de vrijwillige coördinator of beroepscoördinator;
  • vrijwilligers bij twijfel en/of vragen terecht kunnen bij hun vrijwillige coördinator of beroepscoördinator;
  • vrijwilligers de voorgeschreven hygiënsche maatregelen in acht nemen.

 

Komende periode zullen veel bijeenkomsten niet doorgaan. Zo zal de gezellige avond voor hulpvragers en vrijwilligers op 26 maart bij Sprengeloo verzet worden naar een later te bepalen datum.

Wij realiseren ons dat er op dit moment veel onzekerheid is over verdere ontwikkelingen en mogelijke gevolgen. Helaas kunnen wij die niet wegnemen, maar we houden de ontwikkelingen natuurlijk nauw in de gaten. Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staan. U vindt hier regelmatig updates en veel gestelde vragen www.rivm.