Uit de nieuwsbrief van de wijkverpleegkundigen S1

Het Wmo-loket kan een indicatie afgeven voor huishoudelijke hulp voor maaltijdbegeleiding. Met een aantal zorgorganisaties in Apeldoorn zijn hier afspraken over gemaakt. Het Wmo-loket geeft een indicatie door aan Thuiszorg Gezellig. Thuiszorg Gezellig co├Ârdineert de Wmo-indicaties rondom maaltijden en zal met een eventuele zorgverlener die al bij de inwoner komt afstemmen hoe en door wie de ondersteuning ingezet kan worden. Zorgassist, Thuiszorg Beers, PGVZ, AtHomeFirst en Klein Geluk hebben aangegeven ondersteuning in te kunnen zetten en zullen dat zoveel mogelijk combineren bij de inwoners waar zij al zorg verlenen.

Kijk voor meer informatie hier.