Actueel

Vanaf 1 september tot en met 31 oktober kunnen mantelzorgers de mantelzorgwaardering aanvragen mits degene voor wie zij zorgen in de gemeente Apeldoorn woont.
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor zorgvragers maar ook voor onze samenleving. De overheid wil hen daarom ondersteunen en een blijk van waardering geven. Sinds 2015 zijn gemeenten hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente Apeldoorn kiest ervoor om in 2018 een eenmalig geldbedrag van 100 euro als Mantelzorgwaardering uit te keren aan mensen die langdurig en onbetaald zorg verlenen aan een familielid of vriend(in).
De Kap zorgt, in opdracht van de gemeente, voor de aanvraagprocedure. Zij verzamelt de aanvragen, medewerkers bieden indien nodig hulp bij het aanvragen en zij geven informatie. Besluitvorming en uitbetaling geschiedt door de gemeente.

Meer weten of kijken of u ook in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering? Lees meer