Actueel

Is uw naaste opgenomen in een verpleeghuis of in een woonvorm voor mensen met een beperking? Heeft u het gevoel dat u niet altijd ‘gehoord’ wordt? En dat terwijl u (soms) jarenlang hebt gezorgd voor uw naaste en over grote ervaringsdeskundigheid beschikt? De communicatie tussen zorgvrager, mantelzorger en de zorginstelling blijkt niet altijd naar wens te verlopen. Dit is één van de meest genoemde knelpunten die mantelzorgers ervaren in het zorgen voor hun naaste. 

Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat die communicatie beter gaat? Dit is het thema van een bijeenkomst die we binnenkort willen organiseren. Voor die avond nodigen we niet alleen mantelzorgers, maar ook beroepskrachten van zorginstellingen uit. We gaan dan met elkaar in gesprek om te kijken hoe we de communicatie kunnen verbeteren. Hebt u belangstelling voor deze avond, laat het ons weten. Stuur ons een e-mail en zodra wij weten wanneer de avond kan plaatsvinden, laten wij het u weten.
Wist u dat Mezzo tips geeft voor een goede samenwerking? U vindt ze hier!