Actueel

wegwijzenHet aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors toenemen als gevolg van de vergrijzing en omdat we steeds ouder worden. We komen in onze woonomgeving vaker mensen tegen met dementie, want ouderen blijven langer thuis wonen. Niet iedereen heeft ervaring met of kennis van dementie, en daardoor weten we soms niet hoe te handelen of te reageren als we iemand tegen komen in de winkel, op straat, in het park of het wijkcentrum.

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat iedereen fijn kan wonen en zich prettig voelt in zijn eigen wijk, ook mensen met dementie. Naast de gemeente is er een grote rol voor inwoners, ondernemers en professionals om samen een dementievriendelijk Apeldoorn inhoud te geven.

In de wijken Kerschoten en de Naald wonen gemiddeld meer ouderen dan in de andere wijken van Apeldoorn. Daarom hebben de wijkraden, Stimenz, Spectrum en De Goede Zorg het initiatief genomen voor een bijeenkomst “samen werken aan een dementievriendelijke wijk”.

De bijeenkomst staat open voor alle wijkbewoners, ondernemers en professionals die in de wijk werken en vindt plaats op woensdagavond 14 februari van 19.30 - 21.30 uur, in woonzorgcentrum De Veenkamp, Gemzenstraat 9. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Daarna krijgt u kort informatie over dementie en omgaan met dementie van Marlies van Tongeren, werkzaam bij het Geheugensteunpunt. Elise Roelofse van Spectrum geeft een toelichting over de dementie-vriendelijke wijk. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek om ideeën uit te wisselen hoe we zelf en met elkaar kunnen zorgen voor die dementievriendelijke wijk. Tot slot kijken we hoe de bijeenkomst een vervolg kan krijgen.

Opgeven kan via de receptie van woonzorgcentrum De Veenkamp op telefoonnummer: 055 5822800, maar vrijblijvend binnen lopen op de avond zelf mag ook, graag tot ziens.

Dementie