Actueel

Wilt u uw ervaringen delen over mantelzorg voor iemand in de laatste levensfase?
De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. Wij noemen dit ‘mantelzorg’. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzorg erg intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Zorgt u voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase, of heeft u dit gedaan? En wilt u graag uw ervaringen delen? Meld u dan aan voor een vraaggesprek. Thuiszorgprofessionals en vrijwilligers worden vervolgens getraind om hun ondersteuningsaanbod aan te passen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften en ervaringen van mantelzorgers. Ook willen wij inzichten uit de vraaggesprekken gebruiken om bekendheid van mantelzorg in de laatste levensfase te vergroten onder het brede publiek.

Door deel te nemen aan een vraaggesprek draagt u bij aan ons onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers die voor iemand zorgen in de laatste levensfase. Het vraaggesprek wordt uitgevoerd door de onderzoeker Femmy Bijnsdorp (VUmc), namens de projectgroep van VUmc, Mezzo, NIVEL, VPTZ, Actiz, KBO-PCOB en V&VN.

Lees hier alle informatie.