Actueel

Het eigen risico blijft in 2018 gehandhaafd op 385 euro. De eerste zorgverzekeraars hebben inmiddels hun premies bekend gemaakt. Bent u niet tevreden met uw verzekering of wilt u kijken of u geld kunt besparen? Dan kan het vergelijken van zorgverzekeringen de moeite waard zijn. Door het grote aanbod in verzekeringen is het soms lastig de juiste keuze te maken. Waar kunt u zoal op letten bij het maken van uw keuze:

Wilt u uw ervaringen delen over mantelzorg voor iemand in de laatste levensfase?
De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. Wij noemen dit ‘mantelzorg’. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzorg erg intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Zorgt u voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase, of heeft u dit gedaan? En wilt u graag uw ervaringen delen? Meld u dan aan voor een vraaggesprek. Thuiszorgprofessionals en vrijwilligers worden vervolgens getraind om hun ondersteuningsaanbod aan te passen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften en ervaringen van mantelzorgers. Ook willen wij inzichten uit de vraaggesprekken gebruiken om bekendheid van mantelzorg in de laatste levensfase te vergroten onder het brede publiek.

Door deel te nemen aan een vraaggesprek draagt u bij aan ons onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers die voor iemand zorgen in de laatste levensfase. Het vraaggesprek wordt uitgevoerd door de onderzoeker Femmy Bijnsdorp (VUmc), namens de projectgroep van VUmc, Mezzo, NIVEL, VPTZ, Actiz, KBO-PCOB en V&VN.

Lees hier alle informatie.


Op donderdag 16 november gaat het theaterstuk Roos Radeloos -een kijkje in het leven van een jonge mantelzorger- in première. Het stuk is geschreven door 2 Apeldoornse theatermakers met de hulp van 3 jonge mantelzorgers. Een voorstelling die meer inzicht moet geven in het leven van jonge mantelzorgers. Het stuk kan, met name door scholen, worden gebruikt om bewustwording hier over te creëren bij leerlingen en medewerkers. Het theaterstuk is onderdeel van  de lopende campagne 'heb oog en oor voor jonge mantelzorgers'. 

Werkt u binnen een organisatie die met jonge mantelzorgers in aanraking komt en heeft u interesse? Kom dan naar de première en kijk zelf of dit iets is voor uw organisatie. U bent van harte welkom! 

uitnodiging.


In 2018 starten we met zes bijeenkomsten voor mantelzorgers waarin vitaliteit centraal staat. Ook mantelzorgers willen hun leven gewoon leven. Een zorgsituatie zet die wens soms onder druk. Juist daarom is het belangrijk om zo nu en dan wat afstand te nemen van zorgtaken en stil te staan bij wat helpt om vitaliteit te ervaren. We maken hierbij gebruik van de reflectietool ‘Op weg naar vitaliteit’ van het Expertisecentrum Mantelzorg.
Om te ontdekken of dit iets voor u is, organiseren we dinsdagmiddag 21 november bij de Kap van 13.00 (inloop) – 16.00 uur een ‘proef’ bijeenkomst.
Voor meer informatie over de inhoud of om aan te melden kunt u contact opnemen met Karin Fennes.
Graag aanmelden voor 16 november!


Het programma rond de Dag van de Mantelzorg is inmiddels bekend en mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden. Zie Dag van de Mantelzorg.
Naast deze activiteiten gebeurt er nog meer. Zo biedt CODA op 6 november het 2e kaartje voor 'Onvergetelijk CODA' gratis aan. Zie ook de agenda.
Op 8 november, 13.30 uur wordt het Informatiepunt mantelzorg in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn officieel geopend. De gemeente Apeldoorn organiseert op 14 november een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren die mantelzorger zijn (besloten). Eveneens op 14 november is er voor mantelzorgers uit Uddel om 19.30 uur een gezellige bijeenkomst in het kader van de Dag van de Mantelzorg.
Tot slot en besluit gaat op 16 november in het Veluws College, Mheenpark een theaterstuk voor jonge mantelzorgers in première. Aanvang 16.00 uur. (besloten, alleen voor medewerkers uit het onderwijs))