Actueel
Coronavirus

In verband met de aangescherpte maatregelen omtrent het Coronavirus hanteren wij het volgende beleid:

Het kantoor van de Kap is open met een minimale fysieke bezetting. Telefonisch zijn we gewoon bereikbaar op de gebruikelijke kantooruren.
De vrijwilligers van de Kap ondersteunen (kwetsbare) mensen in de thuissituatie. 

 

Dit betekent dat:

  • bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts de vrijwilliger thuis blijft;
  • bezoek aan kwetsbare personen zoveel mogelijk zal worden beperkt;
  • bezoek eventueel omgezet wordt in regelmatig telefonisch contact (op deze wijze houden we ook onze hulpvragers in beeld);
  • deze maatregelen worden overlegd met de hulpvrager;
  • vrijwilligers die zij zich ernstig zorgen maken over de hulpvrager dit doorgeven aan de vrijwillige coördinator of beroepscoördinator;
  • vrijwilligers bij twijfel en/of vragen terecht kunnen bij hun vrijwillige coördinator of beroepscoördinator;
  • vrijwilligers de voorgeschreven hygiënsche maatregelen in acht nemen.

 

Komende periode zullen veel bijeenkomsten niet doorgaan. Zo zal de gezellige avond voor hulpvragers en vrijwilligers op 26 maart bij Sprengeloo verzet worden naar een later te bepalen datum.

Wij realiseren ons dat er op dit moment veel onzekerheid is over verdere ontwikkelingen en mogelijke gevolgen. Helaas kunnen wij die niet wegnemen, maar we houden de ontwikkelingen natuurlijk nauw in de gaten. Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staan. U vindt hier regelmatig updates en veel gestelde vragen www.rivm.


 

 

Dezer dagen is er veel commotie rondom het Coronavirus. Als organisatie volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er vooralsnog geen bijzondere maatregelen van toepassing zijn.
Onze vrijwilligers zijn geattendeerd op het belang van een goede hygiëne.

Voor vragen rondom het Coronavirus kunt u de website van het RIVM raadplegen of het landelijke informatienummer bellen: 0800 1351.


Vragenlijstonderzoek ‘Werk & Mantelzorg’ Universiteit Leiden: Doet u mee? 

Bent u mantelzorger voor tenminste 2 uur in de week? Doet u betaald werk voor tenminste 12 uur in de week? En heeft u een leidinggevende op het werk en bent u 23 jaar of ouder? 

Zo ja, doet u dan alstublieft mee met ons vragenlijstonderzoek over werk en mantelzorg! De vragenlijst kunt u hier invullen, klik alstublieft op de internetlink: https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6LIbNQ35aeEJSHX  
Het onderzoek wordt gedaan om inzichten te verkrijgen die werkende mantelzorgers kunnen helpen. Meedoen is op vertrouwelijke basis en duurt 15 tot 20 minuten, en geeft u kans op het winnen van een cadeaubon van 10 euro (40 bonnen worden verloot onder inzenders van de vragenlijst). 
U kunt de vragenlijst invullen gedurende de maanden november en december 2019.

Onze hartelijke dank, daar helpt u werkende mantelzorgers en de wetenschap mee!
Universiteit Leiden


 

Heeft u ons 'Strategisch beleid ' al bekeken?
De Kap heeft een visualisatie laten maken van het strategisch beleid voor de komende jaren. Een kort filmpje geeft je een beeld van waar de Kap voor staat en wat de koers voor de. toekomst is.

bekijk


Landelijk wordt op 10 november de Dag van de Mantelzorg gevierd. Rondom deze dag zijn in Apeldoorn van 8 t/m 15 november weer diverse activiteiten voor mantelzorgers.  Het Apeldoorns Symfonieorkest luidt de 'week' in op vrijdag 8 november met het concert "Hollandse Meesters". Daarnaast is er een breed scala aan activiteiten zoals theater, film, wandeling met gids, workshop BBQ, fotoshoot etc. De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door diverse organisaties en ondernemers in Apeldoorn.
Lees meer