Verblijf in een zorginstelling

Als uw naaste in een zorginstelling verblijft, hebt u veel baat bij een goed contact met de professionals die daar werken. En ook andersom kunnen de professionals veel hebben aan uw kennis en betrokkenheid.
Op de website van MantelzorgNL (voorheen Mezzo) vindt u 8 tips voor een vruchtbare samenwerking.

Tijdens een themabijeenkomst over 'communicatie in de zorginstelling' kwamen deelnemende mantelzorgers tot de volgende aanvullende tips.

 

Geef uzelf tijd om te wennen

Voor zowel uw naaste als voor uzelf is opnam in een zorginstelling een hele stap. Gun uzelf de tijd om aan de situatie te wennen. Het is logisch dat u veel vragen heeft. Stap over het gevoel van ‘lastig zijn’ heen ook al is het personeel druk. Stel open en belangstellende vragen. Als u echt iets aan de orde wilt stellen maak dan een afspraak. Dat kan ook per e-mail.

 

Voor u is alles nieuw

Voor de zorgverleners is de gang van zaken ‘gewoon’ maar voor u niet. Soms is alleen dat uitspreken al verhelderend voor beide partijen. Spreek uw verwachtingen uit en realiseer u dat u de ervaringsdeskundige bent. Personeel kan van uw ervaring leren en gebruik maken.

 

Zorgleefplan

Voor uw naaste wordt een zorgleefplan opgesteld. Hij/zij is eigenaar en met zijn/haar toestemming mag u het plan inkijken. Zorg dat u het Elektronisch Cliëntendossier kan inkijken en gebruik het Multidisciplinair Overleg (MDO) om vragen te stellen of zaken aan te kaarten. Vraag daarbij om een verslag.

 

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Vraag of er bijeenkomsten voor mantelzorgers zijn. Soms kan het helpen als u uw ervaringen kunt delen met andere mantelzorgers.

 

Toch niet tevreden

Als u geen gehoor vindt bij de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) kunt u dat bespreken met de leidinggevende. Wordt er niet naar uw tevredenheid gehandeld dan kunt terecht bij de cliëntenraad en indien nodig bij de externe klachtencommissie. Dit hoeft u niet uw eentje te doen. U kunt altijd een beroep doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner bijvoorbeeld via de Kap, MEE Veluwe of Zorgbelang Gelderland.

 

Komt u er samen niet uit?

Lukt het u niet om samen met de zorginstelling tot een goede oplossing te komen? In zo'n situatie bestaat de mogelijkheid om het Landelijk Meldpunt Zorg of het Zorgkantoor in te schakelen.