Respijtzorg is de zorg die iemand van u overneemt zodat u even tijd hebt voor uzelf. Het wordt ook wel vervangende zorg genoemd. Het geeft u de mogelijkheid om op adem te komen, dingen te doen die u graag doet of misschien moet doen. Goed zorgen voor uzelf betekent dat u de zorg voor uw naaste langer volhoudt.
Bij het kiezen van vervangende zorg is het in de eerste plaats van belang dat deze zorg op een vertrouwde en veilige manier plaats vindt. Het moet u, als mantelzorger, een gerust gevoel geven. En natuurlijk moet ook degene voor wie u zorgt zich er goed bij voelen. Pas dan kunt u ook echt genieten van een adempauze.
Daarnaast wordt uw keuze mede bepaald door de reden waarom uw de zorg tijdelijk wilt overdragen. Daarbij zijn frequentie, tijdsduur, locatie en zorgverlener belangrijke factoren.

  • U kunt de zorg zo nu en dan (incidenteel) of regelmatig (structureel) overdragen.
  • U kunt de zorg voor een paar uurtjes overdragen of voor een langere periode, bijvoorbeeld enkele dagen.
  • De zorg kan aan huis geleverd worden of degene voor wie u zorgt verblijft tijdelijk elders.
  • De zorg kan door vrijwilligers of door beroepskrachten worden geboden of een combinatie daarvan.

 

Respijtzorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo, de Wlz en soms vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. Mogelijk betaalt u wel een eigen bijdrage via het CAK. 

 

Wij helpen graag

respijtfolder

Hieronder vindt u zomaar een paar voorbeelden. Iedere situatie is uniek en vraagt maatwerk. Er kan vaak meer dan u denkt. Het begint met goede informatie over de mogelijkheden. Een zoektocht naar die juiste zorg naast het mantelzorgen kan een tijdrovende klus zijn en veel stress opleveren.
Wij helpen u graag bij het zoeken naar voor u passende respijtzorg. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en de wijze waarop deze vervangende zorg moet worden aangevraagd.

 

Wist u dat er in Apeldoorn ook respijtkamers zijn waar uw naaste goed verzorgd kan logeren? Download de folder.

Download