Signalering

Het is dus van groot belang om jonge mantelzorgers te herkennen en te erkennen. Door oog te hebben voor jonge mantelzorgers, door vroegtijdige signalering van problemen en tijdige toeleiding naar ondersteuning kunnen problemen (op latere leeftijd) voorkomen worden. Juist hierin kunt ú iets betekenen!

 

Wie kunnen signaleren

Iedereen die contact heeft met jongeren of met een gezin waar een gezinslid langdurig ziek,verslaafd of beperkt is moet alert zijn. Naast de familieleden zijn dit ook de leerkracht, de trainer of begeleider van de sportclub, de huisarts, andere zorgverleners binnen het gezin etc.

 

Signalen

De signalen die de jongeren afgeven als het niet goed met hen gaat kunnen zeer divers zijn. Deze zijn ook gerelateerd aan de leeftijd. Sommige problemen die kunnen voorkomen zijn algemeen zoals verdrietig zijn, angstig, vermoeid of concentratieproblemen. Andere zijn leeftijdsspecifieker; jonge kinderen die ineens weer gaan bedplassen bijvoorbeeld of jongeren die overmatig alcohol, tabak of drugs gebruiken.

signaleringskaart

Om de jonge mantelzorger te herkennen en eventuele problemen te signaleren is er de signaleringskaart.

Als u gedrukte exemplaren van de kaart wilt ontvangen neem dan contact op met Tineke Vollebregt.