Over jonge mantelzorgers

In Nederland groeit ongeveer een kwart van alle jongeren tot 24 jaar op met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of psychiatrische problemen heeft. Deze jongeren hebben vaak een mantelzorgtaak; iedere dag weer.

 

Verantwoordelijk

Jong zorgen is meer dan wat extra’s doen in huis. Jonge mantelzorgers helpen thuis meer dan gebruikelijk is en ervaren dat meestal als heel gewoon. Ze hebben soms taken en verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Ze maken zich zorgen over het zieke familielid en voelen zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen thuis. Door hun zorgtaken hebben ze soms te weinig tijd voor school, vrienden, hobby’s, bijbaantjes en uitgaan.

 

Verborgen

Jongeren die opgroeien met zorg vragen niet snel om aandacht of hulp. Vaak houden ze hun problemen voor zich om hun ouder(s) niet extra te belasten. Als er sprake is van een psychiatrische stoornis of een verslavingsprobleem is dit niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Hierdoor blijven de zorgen en problemen in het gezin vaak volledig verborgen. Kinderen van ouders met een psychisch probleem of verslaving hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Ze verlangen echter wel degelijk naar erkenning en begrip maar weten ook niet goed bij wie ze dan wel terecht kunnen.  

 

Problemen

Jonge mantelzorgers zijn vaak eerder zelfstandig en beschikken over meer praktische vaardigheden dan hun leeftijdgenoten. Toch staat het “opgroeien met zorg” een gezonde ontwikkeling vaak in de weg. Jonge mantelzorgers ondervinden op de korte of lange termijn vaker lichamelijke of emotionele problemen. Een deel van hen doet op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke)gezondheidszorg.