Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over en helpt zo een mantelzorger de balans te vinden tussen werk, zorg en ontspanning. De mantelzorgmakelaar kan helpen bij:

  • aanvragen invullen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • indicatieprocedures toegankelijk maken en invullen formulieren
  • zoeken van informatie
  • bemiddeling tussen mantelzorger en dienstverlenende instanties
  • bemiddelen tussen werkgever en werkende mantelzorger

 

De laatste jaren is er meer bekendheid en aandacht gekomen voor het begrip "mantelzorg". Daarmee is ook de positie van de mantelzorger meer in beeld gekomen. Mantelzorg is vaak intensief. Mantelzorgers kunnen best wat hulp gebruiken om zo overbelasting te voorkomen. Met name op het gebied van regeltaken kan de juiste hulp een verlichting van de zorg betekenen.

 

Voor wie?

Wanneer u zich overbelast voelt, vastloopt in de regelgeving, moeite heeft met het invullen van formulieren, de juiste instantie niet weet te vinden, kunt u een beroep doen op de mantelzorgmakelaar. Samen met u worden uw zorgtaken en regeltaken geïnventariseerd en gekeken waar lastenverlichting mogelijk is.

 

Bent u een werkende mantelzorger? 

Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van werknemers die thuis ook een mantelzorgtaak hebben. Als mantelzorger wilt u de werkgever en collega's er niet mee lastig vallen. Onduidelijkheid en onwetendheid leiden tot stressvolle situaties en onbegrip. Door vroegtijdige informatie en goede afspraken kan veel "ellende" worden voorkomen. Probeer dus, hoe moeilijk soms ook, u situatie bespreekbaar te maken. De mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen of advies geven (zie ook mantelzorg en werk). Uiteindelijk zijn alle partijen gebaat bij een prettige werksfeer, optimale inzet en minimaal ziekteverzuim.

 

Voor de inwoners van de gemeente Apeldoorn is de hulp van de mantelzorgmakelaar een gratis dienstverlening.

 

 

Deel je zorg