Mantelzorg en Werk

Zijn er mantelzorgers werkzaam in uw bedrijf?

In Nederland zijn zo'n 2,6 miljoen mensen mantelzorger. Ruim 70% van de mantelzorgers combineert de zorg met werk. Er is dus een reële kans dat één of meer van uw medewerkers mantelzorger is. De combinatie van werk en zorg is vaak zwaar. Overbelasting kan leiden tot een onprettige werksfeer en verzuim. De mantelzorgmakelaar kan u als werkgever ondersteuning bieden in het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk werkklimaat.

 

Mantelzorgvriendelijkbeleid ontwikkelen vraagt om:

  • bewustwording; wat is mantelzorg en wat kan de impact zijn
  • (h)erkenning van de mantelzorger
  • open communicatie 
  • samen zoeken naar mogelijkheden; maatwerk, wettelijke regelingen
  • implementatie van het beleid in de gehele organisatie

 

Wat levert het op?

  • minder verzuim
  • verhoging productiviteit en kwaliteit
  • minder verloop; binding aan organisatie
  • behoud van kennis en ervaring
  • imago verbetering; aantrekkelijke werkgever

 

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het langer thuiswonen van mensen met een zorgvraag. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op het eigen netwerk van mensen. Het aantal mantelzorgers zal de komende tijd dus flink toenemen. Uit recentelijk onderzoek door het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) is gebleken dat, het ziekteverzuim onder mantelzorgers die langdurig zorgen is toegenomen. Hoe is het met uw bedrijfsimago?

Kies voor mantelzorgvriendelijkbeleid! Neem contact op met de mantelzorgmakelaar voor meer informatie of een afspraak.

contact

 

 

Wat betekent het om werk en mantelzorg te combineren?

Gemeente Apeldoorn en acht bedrijven hebben in 2015 actief werk gemaakt van mantelzorg onder begeleiding van De Kap en Jong en Veer. In deze reportage ziet u een impressie van het project met Hollander Techniek en toenmalige wethouder de heer P. Blokhuis.