Mantelzorg en dementie

De zorg voor iemand met dementie kan bijna niemand alléén op zich nemen. Om staande te blijven is het daarom belangrijk om ook aan uzelf te denken. Door deel te nemen aan een ondersteuningsgroep  kunt u in een vertrouwelijke setting praten over de problemen die u tegenkomt. Door het delen van ervaringen en onderling begrip krijgt u inzicht en meer grip op de situatie. Door deze psycho- sociale en emotionele ondersteuning wordt de veerkracht van u als deelnemer vergroot. De groepen staan onder deskundige leiding van een gespreksleider.

 

Diversiteit

Afhankelijk van de vraag zijn er waar mogelijk aparte groepen voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie, voor mantelzorgers van mensen die al opgenomen zijn ( intramurale groep), of  voor familieleden. Na iedere cyclus wordt er geëvalueerd en samen met u gekeken of er behoefte is aan voortzetting. Waar mogelijk houdt u dezelfde gespreksleider, maar het kan ook zijn dat u van groep wisselt.

 

Kosten

Voor deelname aan de ondersteuningsgroepen is er - per cyclus - een eigen bijdrage verschuldigd.
Voor de 'startersgroep' bedraagt deze €20.00,  voor de 'vervolggroepen' € 12.50. De eigen bijdrage dient bij de eerste bijeenkomst te worden voldaan.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Marriët de Kraker, coördinator van het Geheugensteunpunt.