Voor wie

De Kap biedt vrijwillige hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat hierbij om hulp die aanvullend is op de reeds bestaande formele zorg.

Als u zelfstandig woont en om wat voor reden dan ook hulp nodig heeft kunt u misschien een beroep doen op de vrijwilligers van de Kap. U kunt hulp krijgen als:

  • u een inwoner bent van de gemeente Apeldoorn
  • u geen of onvoldoende beroep kunt doen op uw eigen sociale netwerk (familie, buren, vrienden) en/of
  • u onvoldoende financiële middelen heeft om de hulp in te kopen

 

Voor welke hulp kunt u bij ons terecht

Onze vrijwilligers worden ingezet voor:

  • praktische hulp (bijv. klusje, tuin, vervoer of administratie)
  • sociale steun (bezoek, wandelen, eropuit)
  • intensieve thuiszorg (mantelzorgondersteuning)
  • palliatieve terminale zorg (waken bij een stervende)
  • steun bij rouwverwerking

 

Onder "diensten" vindt u een beschrijving van de verschillende soorten hulp die u aan kunt vragen.