Ondersteuning bij rouw

Als u uw partner hebt verloren is dit een ingrijpende gebeurtenis. De tijd lijkt stil te staan, een periode van leegte en verdriet breekt aan. U heeft behoefte aan troost, aan iemand die met u meeleeft en begrijpt wat uw voelt. In het begin zullen familie en vrienden u regelmatig bezoeken maar na verloop van tijd wordt dat minder. Soms staat de familie, emotioneel gezien, te dicht bij om u de juiste steun te bieden. Rouwen is een proces waarvan niemand weet hoe lang het duurt. Ieder verlies kent zijn eigen verdriet.

De Kap biedt de volgende mogelijkheden om u te ondersteunen:

 

Bezoekvrijwilliger

Een vrijwilliger van de bezoekdienst, zelf weduwe of weduwnaar, bezoekt u in overleg één of twee keer per maand gedurende ongeveer een jaar. De vrijwilligers weten wat het is om een partner te verliezen want zij hebben dit zelf meegemaakt. De vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid.

download hier onze flyer

 

Koffieochtenden

Ontmoeten geeft veel steun en draagt bij aan de rouwverwerking. De Kap organiseert maandelijks een koffieochtend voor weduwen en weduwnaars. De bijeenkomsten hebben een ongedwongen sfeer en bieden u een gezellig contact met lotgenoten. Er zijn vaste vrijwilligers van de bezoekdienst na partnerverlies die de bijeenkomsten begeleiden. Zie voor de juiste data ook de agenda.

 

Gespreksgroepen

Een vaste groep van maximaal 12 deelnemers komt 6 tot 8 keer bij elkaar en bespreken met elkaar ervaringen, praktische zaken en kunnen elkaar tips geven. Twee ervaren vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten. 

 

Flyer

"Verder na het verlies van een dierbare"

Voor inwoners uit de gemeente Apeldoorn is er een flyer beschikbaar met informatie over waar u terecht kunt na het verlies van een dierbare.
U kunt de flyer hier downloaden.

download