voor vrijwilligers

Wij realiseren ons dat er op dit moment veel onzekerheid is over verdere ontwikkelingen en mogelijke gevolgen. Helaas kunnen wij die niet wegnemen, maar we houden de ontwikkelingen natuurlijk nauw in de gaten. 
Kijk regelmatig op deze website voor de meest actuele informatie. We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

handenwassenHier volgen de momenteel geldende afspraken:

  • bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf je als vrijwilliger thuis;
  • bezoekjes worden omgezet in regelmatig telefonisch contact (op deze wijze houden we ook onze hulpvragers in beeld)
  • in een enkel geval is bezoek mogelijk in overleg met de coördinator; *
  • genomen maatregelen worden overlegd met de hulpvrager;
  • maak je je ernstig zorgen over de hulpvrager geef dit dan door aan de vrijwillige coördinator of beroepscoördinator;
  • bij twijfel en/of vragen kun je terecht bij de vrijwillige coördinator of beroepscoördinator;
  • je neemt ten alle tijden de voorgeschreven hygiënsche maatregelen (RIVM) in acht. 

 

* N.a.v. de recent gewijzigde maatregelen (28 april) kan er in sommige gevallen toch bezoek plaatsvinden. "Dit geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaamheid zijn en een zeer beperkt netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden en hygiënsche maatregelen. Als deze vaste bezoeker(s) verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij thuis."
Per situatie wordt gekeken wat mogelijk is en steeds in overleg met hulpvrager eventuele mantelzorger en reeds aanwezige zorgverleners.

 

Hier vind je de nieuwsbrief die jullie enige tijd geleden hebben ontvangen.

Nieuwsbrief Corona voor vrijwilligers