voor mantelzorgers

Voor veel mantelzorgers is deze Coronatijd extra moeilijk. Zorgen twijfels en vragen zijn aan de orde van de dag. We proberen u op deze website zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat met mantelzorg te maken heeft. Daarnaast zullen onze consulenten, mantelzorgmakelaar en medewerkers proberen middels de telefoon met u in contact te blijven. Gewoon even horen hoe het gaat en of we misschien nog iets voor u kunnen betekenen. Waar mogelijk helpen we zelf en anders verwijzen we u naar de juiste instantie.

Inmiddels zijn de eerste versoepelingen van de intelligente lockdown gaande. Wederom een spannende periode met veel vragen. Wat betekent dat voor mij en degene voor wie ik zorg? 
Hieronder houden we de veranderingen m.b.t. de maatregelen bij. Bovenaan deze bladzijde ziet u waarneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

 

* Versoepeling bezoekregeling verpleeghuis- & gehandicaptenzorg

Bezoek verpleeghuizen

Sinds 11 mei is het bezoekverbod in 26 verpleeghuizen voorzichtig versoepeld. Hierdoor kunnen mantelzorgers onder bepaalde voorwaarden hun naaste weer zien. Omdat deze pilot goed is verlopen, is er in meer verpleeghuizen vanaf 25 mei weer bezoek mogelijk.
Instellingen moeten zich daarvoor aanmelden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uiteraard wordt het aantal nieuwe besmettingen onder de bewoners van deze verpleeghuizen nog steeds goed gemonitord.

Als het aantal besmettingen niet stijgt, is het dat de bedoeling dat per 15 juni de aangepaste bezoekregeling voor alle verpleeghuizen gaat gelden. Dan is er dus op alle locaties bezoek mogelijk volgens de geldende landelijke voorwaarden (één vaste bezoeker).

Bezoek instellingen gehandicaptenzorg

Waar mogelijk verruimen ook de instellingen in de gehandicaptenzorg per 25 mei hun bezoekregeling. Zij doen dat in goed overleg met professionals, cliënten en hun naasten.

Op 15 juni moet er op alle locaties voor elke cliënt op een bepaalde manier van bezoek mogelijk zijn.

Lees meer over de versoepelingen van de bezoekregelingen verpleeghuis-en gehandicaptezorg op MantelzorgNL

* Versoepeling dagbesteding

Lees hier hoe de versoepeling van regels met betrekking tot dagbesteding zijn per 1 juni

 

* Testen
Per 18 mei is het voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen mogelijk zich te laten testen op Covid-19.

Wanneer en hoe kun je je laten testen?
Testen gebeurt alleen als je klachten hebt die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Woon je samen met degene voor wie je zorgt en heb je COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de huisarts of GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de volgende leefregels: Informatie koorts huisgenoot. Als de testuitslag positief is gelden deze leefregels: Informatie huisgenoot thuis. De zorg moet worden overgenomen tot je dit weer zelf kunt doen.

Woon je niet samen met degene waarvoor je zorgt en heb je COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.

Zie ook de info op MantelzorgNL

 

* PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Sinds 18 mei komen ook mantelzorgers in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit hangt samen met het testbeleid voor mantelzorgers.Als je thuiswonende naaste besmet lijkt te zijn met COVID-19 moet hij/zij worden getest, en kun je als mantelzorger jezelf met beschermingsmiddelen beschermen tegen besmetting. 

Wie komen er in aanmerking?
Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 èn waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging.

Intensieve zorg is zorg voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Hoe dat werkt lees je op MantelzorgNL

 

Mantelzorg algemeen

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet?
Op de website van MantelzorgNL vindt u veel antwoorden over uiteenlopende onderwerpen.

Download een printbare instructieposter voor potentiële visite bij een zorgvrager. Deze kun je op het raam van de zorgvrager plaatsen.
Er zijn twee varianten: ‘Help verspreiding van corona te voorkomen!’ en ‘bezoek me niet, bel me

Hier is nog een handige Praatplaat met tips voor als u contact wil onderhouden met uw dierbare die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijft.

 

Zorgen voor iemand met dementie

Zorgt u voor iemand met dementie dan zijn de volgende websites interessant. U vindt er: nieuws, tips en verhalen.

dementie.nl 

samendementievriendelijk.nl

 

home 5030361 1920Mentale conditie

Het is in deze tijd belangrijk dat u zelf in goede conditie blijft. Zowel fysiek als mentaal. Op de website van mentaalvitaal.nl vindt u informatie en oefeningen om uw mentale gezondheid op peil te houden.

 

Zorgen voor een ziek kind

Zorgt u voor een ziek kind dan kunt u op de website van kindenzorg.nl de nodige informatie vinden. De website is gemaakt om actuele en juiste informatie over het Corona virus te geven. Dit omdat er veel spookverhalen de ronde doen, en ouders soms alle zorgprofessionals buiten de deur houden ook al kunnen ze eigenlijk niet zonder. De site is gemaakt door het NIK Zuidoost en een aantal andere partijen als Kind en Ziekenhuis.
In het NIK Zuidoost (netwerk integrale kindzorg en zuidoost loopt van Gelderland boven Apeldoorn naar de bovenkant van Brabant naar Den Bosch) In het NIK zijn veel zorgprofessionals verenigd (oa. Radboud UMC) maar ook Rouw en verlies therapeuten, speciaal onderwijs etc. Alle zorg rondom ernstig zieke kids en hun ouders op medisch, sociaal en psychologisch vlak. Het NIK heeft ook een eigen website

Werkende mantelzorgers

Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vanwege de `Coronamaatregelen hebben zowel leidinggevenden als werkende mantelzorgers het zwaar door het combineren van (thuis)werk & mantelzorg. Werk&Mantelzorg zocht uit waar leidinggevenden en werkende mantelzorgers tegenaan lopen én geeft tips hoe je samen om kunt gaan met de situatie. Bekijk de factsheet Hoe combineer je werk en mantelzorg in tijden van corona?

Van Jong en Veer (een mantelzorgbureau voor bedrijven) ontvingen we het Blog 'Dit wordt van mij verwacht' Over de lastige situatie waar je als mantelzorger in terecht kunt komen omdat je voelt dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen. Lees het hier.
Wil je tips delen en in gesprek met andere werkende mantelzorgers in Corona tijd? Bezoek dan de Zoom onlinebijeenkomsten. Onderaan het blog staan de data en tijden.

 

PGB en Corona

Maakt u gebruik van een PGB dan is de nieuwsbrief van Per Saldo wellicht iets voor u. Daar staat o.a. informatie in over het laten testen van zorgverleners en de aanvraag van beschermingsmiddelen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.