voor mantelzorgers

Voor veel mantelzorgers is deze Coronatijd extra moeilijk. Zorgen twijfels en vragen zijn aan de orde van de dag. We proberen u op deze website zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat met mantelzorg te maken heeft. Daarnaast zullen onze consulenten, mantelzorgmakelaar en medewerkers proberen middels de telefoon met u in contact te blijven. Gewoon even horen hoe het gaat en of we misschien nog iets voor u kunnen betekenen. Waar mogelijk helpen we zelf en anders verwijzen we u naar de juiste instantie.

We proberen veranderingen in maatregelen zo goed mogelijk bij te houden. Bovenaan deze bladzijde ziet u waarneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

 

Bezoek verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en instellingen voor gehandicaptenzorg

Gelukkig mogen, in tegenstelling tot de eerste lockdown, bewoners van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en instellingen voor gehandicaptenzorg bezoek ontvangen. Daar zijn echter wel regels voor opgesteld. Zo moet iedereen bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden en de basisregels volgen zoals het regelmatig wassen van handen. Ook het dragen van een mondkapje kan tot de regels behoren. Elke instelling maakt zijn eigen plan aan de hand van algemene richtlijnen waardoor maatwerk mogelijk wordt.
Verblijft uw dierbare in een van deze instellingen dan is het verstandig steeds goed de op dat moment geldende regels te volgen. Afhankelijk van eventuele besmettingen kunnen deze tijdelijk anders zijn.

 

Dagbesteding

Dagbesteding is voor iedereen die daar recht op heeft weer beschikbaar. Ook hier gelden de algemene RIVM regels. Dat betekent dat soms niet iedereen tegelijk fysiek aanwezig kan zijn door de beperking van de ruimte. In die gevallen zal er per toerbeurt en in kleinere groepen bijeen gekomen worden. Eventueel kan er een alternatief geboden worden. Het kan ook dat u en degene voor wie u zorgt beslissen om voorlopig geen gebruik te maken  van de dagbesteding i.v.m. met het mogelijke risico.

 

Geheugensteunpunt Apeldoorn

Het Geheugensteunpunt in Apeldoorn is gewoon open. Echter vanwege de coronaregels is er wel een beperking van de groepsgrootte. Dit heeft te maken met de grote van de ruimte en de mate van ventilatie. U leest hier de laatste update.

 

Testen

Wanneer en hoe kun je je laten testen?
Je kunt je laten testen als je klachten hebt die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Of als je in contact bent geweest met iemand die besmet blijkt te zijn.

Woon je samen met degene voor wie je zorgt en heb je COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de huisarts of GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de volgende leefregels: Informatie koorts huisgenoot. Als de testuitslag positief is gelden deze leefregels: Informatie huisgenoot thuis. De zorg moet worden overgenomen tot je dit weer zelf kunt doen.

Woon je niet samen met degene waarvoor je zorgt en heb je COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.

Zie ook de info op MantelzorgNL

 

PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Mantelzorgers komen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit hangt samen met het testbeleid voor mantelzorgers.Als je thuiswonende naaste besmet lijkt te zijn met COVID-19 moet hij/zij worden getest, en kun je als mantelzorger jezelf met beschermingsmiddelen beschermen tegen besmetting. 

Wie komen er in aanmerking?
Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 èn waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging.

Intensieve zorg is zorg voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Hoe dat werkt lees je op MantelzorgNL

 

Mantelzorg algemeen

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet?
Op de website van MantelzorgNL vindt u veel antwoorden over uiteenlopende onderwerpen.

Download een printbare instructieposter voor potentiële visite bij een zorgvrager. Deze kun je op het raam van de zorgvrager plaatsen.
Er zijn twee varianten: ‘Help verspreiding van corona te voorkomen!’ en ‘bezoek me niet, bel me

Hier is nog een handige Praatplaat met tips voor als u contact wil onderhouden met uw dierbare die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijft.

 

Zorgen voor iemand met dementie

Zorgt u voor iemand met dementie dan zijn de volgende websites interessant. U vindt er: nieuws, tips en verhalen.

dementie.nl 

samendementievriendelijk.nl

 

home 5030361 1920Mentale conditie

Het is in deze tijd belangrijk dat u zelf in goede conditie blijft. Zowel fysiek als mentaal. Op de website van mentaalvitaal.nl vindt u informatie en oefeningen om uw mentale gezondheid op peil te houden.

 

Zorgen voor een ziek kind

Zorgt u voor een ziek kind dan kunt u op de website van kindenzorg.nl de nodige informatie vinden. De website is gemaakt om actuele en juiste informatie over het Corona virus te geven. Dit omdat er veel spookverhalen de ronde doen, en ouders soms alle zorgprofessionals buiten de deur houden ook al kunnen ze eigenlijk niet zonder. De site is gemaakt door het NIK Zuidoost en een aantal andere partijen als Kind en Ziekenhuis.
In het NIK Zuidoost (netwerk integrale kindzorg en zuidoost loopt van Gelderland boven Apeldoorn naar de bovenkant van Brabant naar Den Bosch) In het NIK zijn veel zorgprofessionals verenigd (oa. Radboud UMC) maar ook Rouw en verlies therapeuten, speciaal onderwijs etc. Alle zorg rondom ernstig zieke kids en hun ouders op medisch, sociaal en psychologisch vlak. Het NIK heeft ook een eigen website

Werkende mantelzorgers

Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vanwege de `Coronamaatregelen hebben zowel leidinggevenden als werkende mantelzorgers het zwaar door het combineren van (thuis)werk & mantelzorg. Werk&Mantelzorg zocht uit waar leidinggevenden en werkende mantelzorgers tegenaan lopen én geeft tips hoe je samen om kunt gaan met de situatie. Bekijk de factsheet Hoe combineer je werk en mantelzorg in tijden van corona?

Van Jong en Veer (een mantelzorgbureau voor bedrijven) ontvingen we het Blog 'Dit wordt van mij verwacht' Over de lastige situatie waar je als mantelzorger in terecht kunt komen omdat je voelt dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen. Lees het hier.
Wil je tips delen en in gesprek met andere werkende mantelzorgers in Corona tijd? Bezoek dan de Zoom onlinebijeenkomsten. Onderaan het blog staan de data en tijden.