Bezoek (HulpSaam en Maatjes en Contactpersonen in de buurt)
Onze vrijwilligers komen op bezoek. Het is echter maatwerk waarbij per situatie bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn en afhankelijk van de wensen van de hulpvrager en de vrijwilliger. Waar bezoek nog niet mogelijk is wordt er op andere wijze het contact onderhouden. In ieder geval wordt de afstand van 1,5 meter gehanteerd en de hygiënsche maatregelen in acht genomen.

vrouw boodschapBoodschappen
Boodschappen worden er nog steeds gedaan. De vrijwilligers komen afhankelijk van de omstandigheden weer binnen of zetten de boodschappen voor de deur neer. Het contact is te allen tijd op 1,5 meter afstand dit geldt ook voor een kopje koffie aan de keukentafel bij bezorging van de boodschappen.

Vervoer
Vervoer is in principe weer mogelijk. Per situatie wordt steeds gekeken wat mogelijk is. Er wordt vooraf gecheckt of er gezondheidsklachten zijn die op corona zouden kunnen wijzen. Er worden mondkapjes gedragen.

snoeienTuinen & (computer)Klussen
De afdeling Tuinen & Klussen verleent in beperkte mate hulp. Rekening houdend met de leeftijd en conditie van onze vrijwilligers is er een beperkt aantal vrijwilligers die klusjes willen doen.
De hulp wordt uitsluitend verleend wanneer de vrijwilliger op voldoende afstand het werk kan uitvoeren. 
Computerhulp is helaas niet mogelijk.
* Voor tuintjes geldt momenteel de winterstop. Vanaf maart kunnen weer aanvragen gedaan worden. (onder voorbehoud i.v.m. coronaregels)

ThuisAdministratie
De vrijwilligers van de ThuisAdministratie helpen nog steeds hun hulpvragers. Huisbezoeken worden er beperkt gedaan. Waar het kan zullen middelen als telefonische ondersteuning en beeldbellen in gezet worden.
Formulieren of andere stukken kunnen eventueel digitaal verstuurd worden.

Voedselbank
Aanvragen voor de voedselbank gaan gewoon door. De Kap is een van de doorverwijzende instanties. Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket neem dan contact met ons op.
Kijk voor de criteria op de website van de voedselbank. In verband met de Coronacrisis en daarmee samenhangende economische gevolgen is het in sommige gevallen mogelijk een noodpakket (voor 4 weken) aan te vragen. Ook hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Bezoekdienst na Partnerverlies (BNP)
Huisbezoeken worden weer afgelegd. En ook de intakegesprekken vinden weer thuis plaats. Hierbij worden de RIVM maatregelen gehanteerd en houden we 1,5 meter afstand. Krijgt u liever nog geen bezoek dan wordt er gekeken naar een alternatieve oplossing.
De koffieochtenden op de 2e dinsdag van de maand gaan in aangepaste vorm door. Er kunnen maximaal 5 personen deelnemen en telefonische aanmelding is verplicht. Bij aanmelding van 3 personen vindt doorgang plaats.

Palliatieve terminale zorg (TZ)
Onze vrijwilligers verlenen palliatieve terminale zorg. Intakes worden, indien de situatie dit toelaat, weer thuis gedaan. Er wordt vooraf uitdrukkelijk gevraagd of de hulpvrager of mantelzorger(s) klachten vertonen die kunnen duiden op een coronabesmetting. (hoesten, koorts, benauwdheid). Mocht hiervan een vermoeden zijn dan kan een bezoek aan huis niet plaatsvinden. Eventueel kan een intake dan telefonisch plaatsvinden en zal een testuitslag afgewacht worden om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van corona. Als er geen coronagerelateerde klachten zijn dan zetten we een vrijwilliger in.
Bij inzet worden de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk aangehouden. De vrijwilligers kunnen zowel overdag als 's nachts worden ingezet.

afstand

Goed om te weten:

  • bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft de vrijwilliger thuis;
  • heeft u zelf gezondheidsklachten meld dit dan aub zo snel mogelijk;
  • de genomen maatregelen worden overlegd met de hulpvrager;
  • vrijwilligers zullen de voorgeschreven (RIVM) hygiënsche maatregelen in acht nemen en houden 1,5 m afstand;
  • heeft u vragen, maakt u zich zorgen bespreek dit dan met uw vrijwilliger of bel de Kap en vraag naar de betreffende coördinator.