hoe helpen we

Bezoek (HulpSaam en Maatjes en Contactpersonen in de buurt)
In vrijwel alle gevallen komen vrijwilligers niet meer bij mensen thuis. Vrijwilligers (beeld)bellen, appen of e-mailen nu met hun hulpvragers. Soms sturen zij een kaartje of brengen eens een bloemetje. In een enkel geval is het mogelijk om toch het wekelijkse wandelingetje te maken maar nu dicht bij huis en met in acht neming van minstens 1,5 meter onderlinge afstand.
* N.a.v. de recent gewijzigde maatregelen (28 april) kan er in sommige gevallen toch bezoek plaatsvinden. "Dit geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaamheid zijn en een zeer beperkt netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden. Als deze vaste bezoeker(s) verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij thuis."
Wij zullen indien mogelijk in deze uitzonderlijke gevallen maar steeds in overleg met hulpvrager eventuele mantelzorger en reeds aanwezige zorgverleners, proberen een vrijwilliger in te zetten.

vrouw boodschapBoodschappen
Boodschappen worden er nog steeds gedaan. De vrijwilligers komen niet binnen maar zetten de boodschappen voor de deur neer. Het kopje koffie aan de keukentafel bij bezorging van de boodschappen heeft plaats gemaakt voor een praatje, op afstand, aan de deur.

Vervoer
Vervoer is helaas niet mogelijk. Het hanteren van de 1,5 meter afstand is in dit geval niet mogelijk. Veel afspraken met artsen en therapeuten en ook ziekenhuisafspraken worden/werden al afgezegd.

snoeienTuinen & (computer)Klussen
De afdeling Tuinen & Klussen verleent in beperkte mate hulp. Rekening houdend met de leeftijd en conditie van onze vrijwilligers is er een beperkt aantal vrijwilligers die tuintjes en klusjes willen doen.
De hulp wordt uitsluitend verleend wanneer de vrijwilliger op voldoende afstand het werk kan uitvoeren. 
Computerhulp is helaas niet mogelijk.

ThuisAdministratie
De vrijwilligers van de ThuisAdministratie helpen nog steeds hun hulpvragers. Huisbezoeken worden er niet gedaan maar telefonische ondersteuning (en beeldbellen) is in veel gevallen mogelijk.
Formulieren of andere stukken kunnen eventueel digitaal verstuurd worden.

Voedselbank
Aanvragen voor de voedselbank gaan gewoon door. De Kap is een van de doorverwijzende instanties. Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket neem dan contact met ons op.
Kijk voor de criteria op de website van de voedselbank. In verband met de Coronacrisis en daarmee samenhangende economische gevolgen is het in sommige gevallen mogelijk een noodpakket (voor 4 weken) aan te vragen. Ook hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Bezoekdienst na Partnerverlies (BNP)
Huisbezoeken worden niet meer afgelegd. Alle vrijwilligers onderhouden telefonisch en/of app contact met de hulpvrager die ze voorheen bezochten. Soms wordt er ook een kaartje gestuurd of even een boodschapje voor deze hulpvrager gedaan.
De koffieochtenden op de 2e dinsdag van de maand zijn voorlopig stopgezet.

Palliatieve terminale zorg (TZ)
Door onze vrijwilligers wordt er in beperkte mate palliatieve terminale zorg verleend. Intakes worden nu telefonisch gedaan. Daarbij wordt uitdrukkelijk gevraagd of de hulpvrager of mantelzorger(s) klachten vertonen die kunnen duiden op een Coronabesmetting. (hoesten, koorts, benauwdheid). Mocht hiervan een vermoeden zijn dan vindt er sowieso geen inzet plaats.
Als er geen Coronagerelateerde klachten zijn en de ‘nood’ erg hoog is proberen we een vrijwilliger in te zetten. Dit zijn situaties waarbij bijvoorbeeld een mantelzorger erg overbelast is of iemand die gaat sterven alleen is.
Vrijwilligers geven zelf aan of ze wel of niet willen. Bij inzet worden de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk aangehouden.
In de afgelopen weken is er al enkele malen nachtzorg ingezet.

afstand

Goed om te weten:

  • bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft de vrijwilliger thuis;
  • heeft u zelf gezondheidsklachten meld dit dan aub zo snel mogelijk;
  • de genomen maatregelen worden overlegd met de hulpvrager;
  • vrijwilligers zullen de voorgeschreven (RIVM) hygiënsche maatregelen in acht nemen en houden 1,5 m afstand;
  • heeft u vragen, maakt u zich zorgen bespreek dit dan met uw vrijwilliger of bel de Kap en vraag naar de betreffende coördinator.